Det finns många olika slags hudförändringar, både ofarliga och potentiellt farliga. De flesta hudförändringar är ofarliga, men enstaka kan utvecklas till cancer. Faktiskt är hudcancer den cancerform i Sverige som ökar mest. Mycket beror på solen och att vi exponerar oss mer för den nu än tidigare, men det beror också på att medellivslängden ökar och att huden blir känsligare med åldern. Alla som har en s.k. riskfaktor bör undersöka huden regelbundet hos läkare. En riskfaktor innebär att man t.ex. har ärftlighet för hudcancer, har haft hudcancer tidigare, har en känslig hudtyp eller har väldigt många födelsemärken.

Det är viktigt att vara uppmärksam på födelsemärken som förändras. Var särskilt uppmärksam om:

  • födelsemärket blir sårigt
  • födelsemärket växer eller ändrar form
  • färgen på födelsemärket ändras eller blir flammigt
  • födelsemärket börjar klia eller blöda

Är du minska osäker på om din hudförändring är ofarlig eller potentiellt farlig, då är det alltid bäst att boka en hudbedömning. En hudbedömning innebär att vi på Edinkliniken undersöker din hudförändring noga. Du får berätta om dina vanor, eventuell ärftlighet och hudtyp. Vi går sedan igenom vad som behöver göras härnäst, om hudförändringen bör opereras bort eller inte.

Du kan också boka en tid hos Edinkliniken om du av rent kosmetiska skäl vill operera bort en hudförändring.

Priset för en hudbedömning är 600 kronor. Vid operation tillkommer 200 kronor per hudförändring.

Nyhet!
Edinkliniken erbjuder nu behandling med CryoPen. Detta är en metod som tar bort oönskade hudförändringar och pigmenteringar genom en effektiv frysbehandling. Metoden arbetar med kyla genom att snabbt reducera godartade förändringar utan att skada huden.

Pris för CryoPen-behandling:
– 800:- per förändring (inklusive konsultation)
1500:- vid behandling av två hudförändringar (inklusive konsultation)
2100:- vid behandling av tre hudförändringar (inklusive konsultation)
– 3000:- vid behandling av fem hudförändringar (inklusive konsultation)